Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО НАЧАЛНИКА
НА РСПБЗН – БЕРКОВИЦА
ГЛ. ИНСПЕКТОР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В РСПБЗН – БЕРКОВИЦА,

Приемете нашите искрени поздравления по повод 14 септември – Професионалния празник на пожарникаря! Бихме искали да изразим дълбоко уважение и благодарност към вашата професия, вашия труд. Вие притежавате качества като смелост, жертвоготовност и себеотдаване, които доказвате всеки ден.
Вашата професия е високохуманна и за нея човек трябва да притежава храброст и мъжество. Убедени сме, че и занапред ще продължите да отстоявате принципите на нелеката Ви професия за осигуряване на пожарната сигурност на гражданите.
Пожелаваме на Вас и вашите семейства здраве, лично щастие и успехи в тази отговорна и трудна задача – опазване живота и здравето на населението.
Честит празник!
ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ
Кмет на Община Берковица

ИВАН ИВАНОВ
Председател на ОбС – Берковица

14.09.2019г.

гр. Берковица