Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

На 19 януари 2016 г. кметът инж. Милчо Доцов взе участие в работна среща на областните управители на областите Монтана, Враца и Видин в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В зала „Пресцентър“ на Министерството заедно със зам. – министър г-н Иван Аспарухов те обсъждаха Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на Северозапада. Представени и обсъдени бяха предложения за инвестиционни проекти от трите области, притежаващи проектна готовност да стартират реализация в рамките на част “Инвестиционна” от Целенасочената програма. Учасрниците в срещата са мотивирали своите предложения съобразно потенциала за развитие и потребностите на своите райони. Община Берковица има готов проект за подмяна на водопроводи, канализация и водоснабдяване, реконструкция на мрежата и пречиствателна ПСОВ на стойност 20 млн. лева, който предстои да бъде внесен.