Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ ДНЕС ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В СРЕЩА НА НСОРБ

111По инициатива на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ в Плевен от 4 февруари  започна обучение на новоизбрани кметове, заместник-кметове на общини от Северозападния район, председатели на Общински съвети и съветници. Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов  и председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев  ще вземат участие в срещата. На 5 февруари дневният ред включва издигане на кандидатури за членове на УС на НСОРБ и предложения за Контролния съвет и за председатели и зам.-председатели на постоянните комисии на НСОРБ.