Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНСПЕКТИРА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИТЕ В ГРАДА

Инспектираща проверка във връзка с изпълнението на дейностите по проектите „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции“, извърши  кметът на Община Берковица Димитранка Каменова. Обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, на съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. „Райко Даскалов, ул. „Кестенярска“, ул. „Даме Груев“, ул. „Заряница“, ул. „Тимок“, ул. „Мусала, общ. Берковица“; обособена позиция №2 „Рехабилитация и реконструкция на улици и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на с. Бързия с подобекти: ул. „Артец“, ул. „Ком“, общ. Берковица“ и проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общинските пътища на територията на община Берковица“.

watermarked-IMG_6475По време на обхода бе констатирано следното:

На улица „Мусала“ е положен асфалт. Повдигнати са всички капаци на ревизионните шахти. Предстои монтирането на пътните знаци и обозначаването на платното за движение с пътна маркировка. На улица „Райко Даскалов“ се извършва подготовка на уличната основа – профилиране, чакълиране и уплътняване. Предстои асфалтирането й. Тротоарните площи на горепосочените улици също са подновени.  Улица „Тимок“ вече е подготвена за асфалтиране. Фрезована е старата асфалтова настилка. Монтирани са бордюрите, тротоарните настилки, отводнителните решетки. След приключване на ремонтните дейности на ул. „Мусала“, ще започне асфалтирането на ул. “Кестенарска“. Г-жа Каменова обходи и улица „Заряница“, където в момента се подготвя пътната основа и предстои скорошно асфалтиране. След това започва ремонтът на  ул. „Даме Груев“. Предвидено е след приключване на ремонтните дейности по проекта на територията на град Берковица, да започне реконструкция на улиците „Артец“ и „Ком“ в село Бързия.

В момента се реализира и проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общинските пътища watermarked-IMG_6497на територията на община Берковица“, включващ 6 подобекта. Единият е MON2002 (Котеновско шосе), където вече е извършено пълно обновяване на тротоарните площи с поставяне на бордюри и настилки. В момента продължава полагане на тръбите под земята, необходими за поставяне на кабели, които да бъдат използвани от комуникационните компании. Предстои подготовката на пътя за асфалтиране. Вторият е MON1001 (ул. „Бук“), където в момента се инсталира тръбната мрежа за поместване на комуникационни кабели и се монтират бордюрите.

watermarked-IMG_6494