Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ

IMG_1498Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова бе на заседание на Управителния съвет на НСОРБ, което се проведе в Перник в началото на месеца. Гости на заседанието бяха Иво Петров – областен управител на област Перник, кметовете на общините Радомир и Брезник, както и председателят на ОбС Перник. Част от основните теми на заседанието бяха: • Анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2012 г.; • Проект на механизъм за компенсиране на разходите на общините по обслужване на дълг, поет от фонд ФЛАГ през 2013 г. По решение на УС, на 9 април НСОРБ внесе предложението в Минитерство на финансите; • Рамка за позицията на НСОРБ в работните групи за подготовка на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. На 10 април НСОРБ представи бележки и коментари по първия вариант на споразумението. Следващото заседание на Управителния съвет е на 17 май в Казанлък.

Вашият коментар