Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “КОМ 2016” АД

 

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова ще вземе участие на общото събрание на акционерите на “Ком 2016” АД, което ще се проведе на 10 май 2012 г. в София. В дневния ред на заседанието са включени: приемане доклада за дейността на Дружеството през 2011 година, одобряване на годишния финансов отчет, промени на Устава на Дружеството, промени в състава на Съвета на директорите и др.

Вашият коментар