Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ НА ЕС

11122От 11  до 13 февруари 2015 г.  за първи път представител на местното самоуправление в Община Берковица  ще се включи в работата на Комитета на регионите в Брюксел. Кметът на Общината Димитранка Каменова  която е зам.-член в българската делегация, беше одобрена на 6 януари 2015 г. от МС.

Комитетът на регионите е орган, а не институция. Той има 344-ма членове и още толкова техни заместници от всичките 27 страни-членки, назначени от Съвета на Европейския съюз, като българската делегация е от 12 члена и толкова заместници. Всички делегации отразяват политическия, географския и регионалния/местния баланс в своята държава. Членовете представляват местните или регионалните органи в своя местен регион.
Ролята на КР е да представя местните и регионалните гледни точки относно законодателството на ЕС. Комисията, Съветът и Парламентът трябва да се консултират с Комитета на регионите преди да се вземат решения, свързани с ЕС  по въпроси, касаещи местните и регионалните администрации.