Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

На 1 юни 2018 г. в София кметът инж. Милчо Доцов подписа договор по  проект  „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Берковица“  към Фонд „Социална закрила“ .  Общият бюджет на проекта е 29 893.00 лева, а размерът на финансовите средства, за които се кандидатства е 26 903.70 лева.  Собствените  финансови средства са в размер на 2 989.30 лева .

По проекта, с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в общността „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария”, ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи.

С подписването на поредния договор за финансиране стойността на спечелените проекти от Община Берковица за периода 2015-2018 г.  по линия на национално и европейско финансиране възлиза на над 29 млн. лева.