Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа административен договор № BG06RDNP001-19.191-0012-C01/01.10.2021 година по проект „Изграждане на комплекс с ресторант, развлекателен център, зона за отдих и курортно – рекреационни дейности“, който се финансира по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони – 2014-2020 г.
Основната цел на проекта е да насърчи развитието и създаде нови работни места в микропредприятие „Ла Фабрика“ ЕООД чрез създаване на нов многофункционален обект от туристическата инфраструктура на община Берковица – съчетаващ обект за обществено хранене, базиран на традициите на кулинарното наследство в региона, предлагащ мобилни, допълнителни и нови за населеното място туристически услуги, свързани с организиране на обучения, семинари, конференции, презентации и кулинарни събития, организиране на анимационни и други тематични занимания, включително на деца и детски групи на закрито и открито.
Стойността на договора е в размер на 198 175,23 лв. Размерът на БВП – 140 477,06 лева, а срокът за изпълнение е до 30.06.2023 година.