Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОСЕТИ СЕЛАТА НАВОДНЕНИ ОТ ПОРОЙНИТЕ ДЪЖДОВЕ

На 04.06.2019г. общинската комисия по бедствия и аварии извърши проверка във връзка с извънредната ситуация от последните няколко дни, предизвикана от поройните дъждове. Днес лично кметът на Община Берковица – инж. Милчо Доцов  извърши проверка на място за оглед на нанесените щети, съвместно с кметовете и кметските наместници на селата Черешовица, Лесковец, Котеновци и Гаганица. Набелязаха се неотложни мерки за отстраняването на щетите, като беше поставен срок  за приоритетно отстраняване на някои от най-големите поражения. За по-големите поражения на пътната инфраструктура  ще се потърси съдействие от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

По време на огледа, кметът на Община Берковица, посети и празника на с. Котеновци – Спасов ден, който започна с празнична литургията в храма на селото.