Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА КЛУБ „НАРОДЕН БУДИТЕЛ-УЧИТЕЛИ ПЕНСИОНЕРИ“ ОТ 22.05.2006Г.

Инж. Милчо Доцов – Кмет на Община Берковица получи грамота за принос в културния и духовното израстване на Берковица от клуб „Народен будител“.
С тази грамота се поздравява за особения принос в развитието на образованието, културата и традициите в гр. Берковица.

„и ний сме дали нещо на светът,
на вси Словене книга да четът“
Иван Вазов