Актуални Новини, Новини, Община Берковица

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С АВТОСЕРВИЗИТЕ, ОТНОСНО ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

     Тази седмица кметът Радослав Найденов проведе работна среща с  представители на фирми, предлагащи услугата за смяна на гуми на моторни превозни средства, както и инж. Иво Димитров – Управител на  ОбМ „Комунални дейности“ – гр. Берковица. Участниците в срещата  споделиха проблемите с извозването на излезлите от употреба гуми и неправомерното им изхвърлянето на неподходящите за това места.
     В тази връзка Община Берковица ще съдейства с място в двора на ОбМ „Комунални дейности” – град Берковица, където да бъдат временно съхранявани излезлите от употреба гуми. След това те ще бъдат транспортирани от фирма, притежаваща комплексно разрешително, съгласно Закона за управление на отпадъците и предадени за оползотворяване на фирмата. С нея община Берковица има сключен договор.
     Г-н Найденов прикани представителите на автосервизите в Берковица да съдействат за организацията по извозването на излезлите от употреба гуми и да не позволяват тяхното нерегламентирано изхвърляне в контейнерите за твърди битови отпадъци и сред природата.
     С тази инициатива община Берковица се стреми да е в полза на гражданите, за да бъде по-чист града ни!