Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С цел укрепване на взаимоотношенията между Великотърновския университет, като академична институция и община Берковица, като представител на местната власт се сключи договор за сътрудничество в сферите на:

  • Образование и учебни практики/стажове;
  • Културно-историческо наследство;
  • Туризъм;
  • Административни практики;
  • Разработване и изпълнение на проекти;
  • Аудио-визуални продукти и експониране на изкуство (провеждане на планери, творчески
    изяви на студентите и други.

Стремежът на Община Берковица, при подписване на споразумението, е да съдейства за създаването и поддържането на подходяща институционална среда, насърчаваща двустранното партньорство между висшето училище и местната власт.