Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РАЗПОРЕДИ ДА СЕ ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВХОДНИТЕ АРТЕРИИ НА ГРАДА

В началото на работната седмица на оперативка със своя екип, директори на дирекции и служители кметът на Община Берковица разпореди да се вземат спешни мерки от фирма БКС за почистването на входните артерии на Берковица.  Той допълни още, че е необходимо подрязването на живия плет  при Гимназия „Д-р Иван Панов“, както и косене и почистване на двора на „Люба Тенева“, за който бе сигнализирано на сесия на ОбС. Кметът поиска анализ от ВИК-Берковица за незаконните отклонения в града и селата, за да се вземат сериозни мерки за намаляване за загубите от водоподаването и повишаване на събираемостта. Инж. Доцов обсъди още няколко текущи ремонти и аварии, които не търпят отлагане. Усилено върви работата по подготовка на нови проекти:

  • На 1 август прябва да бъде внесен проектът по ОП „Околна среда“ – „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, който е на стойност 3,4 млн. лева.
  • В етап на разработване и подготовка са проектите по ПРСР 2014-2020 -„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“ за 3 000 000 евро; Основен ремонт на улична мрежа в община Берковица – гр. Берковица : ул. „Заряница“, ул. „Тимок“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Мусала“, и ул. „Тракия“; село Бързия: ул. „Иван Вазов“ и ул. „Тодорини кукли“; село Боровци: ул. „Георги Димитров“ и село Замфирово: ул. „Москва“ и ул. „Слатина“ на стойност 1 000 000 евро и „Основен ремонт на улична мрежа в община Берковица – гр. Берковица: ул. „Тузлата“, ул. „Здравец“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Шабовица“, ул. „Кестенярска“ и ул. „Даме Груев“, село Бързия: ул. „Артец“ и ул. „Ком“; село Боровци: ул. „Христо Ботев“ и село Замфирово: ул. „Никола Вапцаров“ за 1 000 000 евро

Спешни мерки ще се предприемат и за повишаване събираемостта на местни данъци и такси.