Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ СРЕЩНА С ЛИЦЕНЗИРАНИ ЛЕСОВЪДИ

 IMG_2356В ОбА- Берковица се състоя работна среща на кмета Димитранка Каменова с лицензирани лесовъди по проблеми, свързани с незаконната сеч на територията на общината. Обсъдена бе социалната сигурност в селата и действията на лицензираните лесовъди. Акцент на дискусията бе и запазване възможностите за извършване на частна лесовъдска практика от всички лицензирани лесовъди, както и предотвратяване на незаконна сеч. Кметът Димитранка Каменова се обърна с молба към присъстващите да информират кметове и кметски наместници за извършването на сеч в съответните, частни гори на територията на населеното място. Според участниците в срещата трябва да се засили контрола от страна на РДГ, както и да се създаде добра организация и съвместни действия между местна власт, полиция и горско стопанство. „Задачата Ви е много трудна, ако решите нещо да предприемете…”, бяха думите на лесовъдите към кмета.  Двете страни се договориха взаимно да се информират и консултират по всички социално-икономически въпроси на работещите в бранш „Горско стопанство”. Следващата седмица кметът Димитранка Каменова ще  свика поредна среща по проблема с незаконната сеч, на която ще присъстват  всички заинтересовани страни. Покана ще бъде отправена и до Районна прокуратура.

Вашият коментар