Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, СЪЮЗЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ СКЛЮЧИХА НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Нов колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование се подписа между кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, представителя на Съюза на работодателите Таня Йонова, председателя на общински КС на СБУ към конфедерация на независимите синдикати в България Алеко Куньов и Татяна Алексиева – Председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.
Споразумението дава повече привилегии на работещите в сферата на образованието по отношение на средствата за професионално – квалификационна степан на педагозите и осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 10 дни за служителите в образователните институции, след лечение от COVID – 19, като отпускът следва да се използва непосредствено след изтичане на разрешения отпуск за временна нетрудоспособност и до три месеца от началото на заболяването.
Страните по договора изразиха своето задоволство от сключената спогодба, заявиха своята готовност за добро съвместно партньорство и си пожелаха здраве и успешно бъдещо сътрудничество.