Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, СЪЮЗЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ СКЛЮЧИХА НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Нов общински колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование се подписа между кмета на Община Берковица Радослав Найденов, председателя на Съюза на работодателите Таня Йонова, председателя на общински КС на СБУ към Конфедерация на независимите синдикати в България Алеко Куньов и Татяна Алексиева – Председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Споразумението дава повече привилегии на работещите в сферата на образованието по отношение на средствата за професионално – квалификационна степен на педагозите.

Заложено е и увеличение на допълнителните трудови възнаграждения на педагогическите специалисти: лекторските часове, за професионално-квалификационна степен, за водене на задължителна документация, за работа с деца със СОП, средствата за представително и работно облекло и др. Страните по договора изразиха своето задоволство от сключената спогодба, заявиха своята готовност за добро съвместно партньорство и си пожелаха здраве и успешно бъдещо сътрудничество.