Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, СЪЮЗЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ СКЛЮЧИХА НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

IMG_5602На среща, проведена на 22.01.2020 година в Общинска администрация – Берковица, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, Таня Йонова – представител на Съюза на работодателите в системата на образованието в Република България,  Общински КС на СБУ към Конфедерацията на независимите синдикати в България, в лицето на председателя Алеко Куньов, и Татяна Алексиева – председател на Регионален синдикат “Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписаха нов колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Споразумението дава повече привилегии на работещите в сферата на образованието по отношение на платения годишен отпуск, размера на представителното облекло, на средствата за професионално – квалификационна степан и лекторските часове. Според договора отпускът на педагогическите специалисти в община Берковица ще бъде в размер на 58 работни дни, а на непедагогическия персонал – 32 работни дни. Увеличава се и сумата за представително и работно облекло – не по-малко от 450.00 лева за педагогически специалисти и не по-малко от 320.00 лева за непедагогическия персонал. Договорено бе лекторският час да бъде в размер на 8,50 лева, както и за бъдат увеличени средствата за ПКС на педагозите.

IMG_5608Страните по договора изразиха своето задоволство от сключеното споразумение и заявиха своята готовност за добро съвместно партньорство.