Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

На 23 ноември 2012 г. ще се проведе заседание на УС на НСОРБ, на което ще участва и кметът на Община Берковица Димитранка Каменова. Домакин ще бъде Община Гърмен. Поканени са и кметове от облааст Благоевград.

 Основните теми за обсъждане:

1. Териториален обхват на ОПРР 2014 – 2020 г.

2. Актуални проблеми на общинските лечебни заведения.

3. Разглеждане на предложения за сътрудничество от:

  • · Държавна агенция „Архиви”;
  • · Национална мрежа за децата;

4. Актуални въпроси и резултати от важни срещи на представители на НСОРБ.

  • · Резултати от заседания на Комитетите за наблюдение на Оперативните програми;
  • · Резултати от заседание на разширена работна група за подготовка на проект на ЗМС;
  • · Оценка на дейността на НСОРБ по подкрепа на общините за прилагане новата нормативна уредба в областта на държавната служба.

 

Вашият коментар