Актуални Новини

КОМИСИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЛЕДИ НИВОТО НА ЯЗОВИРИТЕ

111Специална комисия, назначена със заповед на кмета инж. Милчо Доцов, следи за състоянието на речните корита и язовири на територията на населените места в Община Берковица. При извършени проверки е установено, че няма покачване на водното ниво по основните реки в общината – р. Бързия, р. Берковска река и р. Златица. Наблюдава се частично замръзване в участъци със слабо течение. Водното ниво на яз. Мишковец е около ниво мъртъв обем, яз. Широка пляна, яз. Валога, язовирите Престола и Престоя в с. Костенци, яз. Лаката и яз. Шербанов дол в с. Бокиловци са на преливник, а яз. Конярево и яз. Реката в село Замфирово са около 2 м. под преливник. Язовирите са замръзнали и със снежна покривка върху леда. Периодично се търсят кметовете на населените места в общината да следят нивото на реките и язовирите. По данни на ХМО-Монтана средните температури за седмицата ще бъдат 4,2 градуса, а сумарното количество на валежите ще е 6,00  мм, което не предполага рязко увеличение на температурите и обилно снеготопене. През следващите дни не се очаква бързо и рязко покачване на водните нива в реките и язовирите.  Със заповед на кмета е организирано и наблюдение състоянието на мостовете и водните нива в критичните точки, ежедневно събиране на информация и докладване в Областна администрация – Монтана, съгласно постъпилите последващи указания от компетентни органи. Община Берковица продължава да очаква от държавата да бъдат финансирани от държавния бюджет подпорни стени край река Берковска, преминаваща през града.