Архив

“Комплексна доставка на 1 бр. неупотребяван автомобил – ван за нуждите на „Домашен социален патронаж”, окомплектован с четири броя фабрично нови зимни гуми”

“Комплексна доставка на 1 бр. неупотребяван автомобил – ван за нуждите на „Домашен социален патронаж”, окомплектован с четири броя фабрично нови зимни гуми”

1. Публична Покана

2. Документи за участие

 

Оттеглена