Актуални Новини

КОМПЛЕКСНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО ОСТЕОПОРОЗА

ОСТЕОПОРОЗА КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ  СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ

\Д-р Луканов\ – извършва:

1.ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ С

АМЕРИКАНСКИ УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ –

“ACHILLES EXPRESS”

Резултатът е сравним с рентгеновите остеодензитометри!

 

2.КОНСУЛТАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА  И

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.

 

3.ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОСТЕОПОРОЗАТА

ПОЛУЧАВА ВСЕКИ ПРЕГЛЕДАН!

/цена – 10 лв./

  1. РЕВМАТОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ – /по желание/!

/ставни проблеми/.

/цена – 10 лв./

   дата            час    записвания
           27.06./петък/                       от 10.00 – до 13.00 часа.          В читалището!

г-н Павлов – 0886853438