Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ”

образователни комплекти по проект

Община Берковица предостави образователни комплекти на ученици, включени в НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2022 година, проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете”, финансиран от ЦОИДУЕМ, договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 година.
Комплектите съдържат всички необходими учебни пособия и материали за пълноценното участие на учениците в учебния процес.
Проектът е с продължителност 9 месеца и осигурява транспортна услуга и учебни пособия и материали на деца в задължителна предучилищна възраст и на ученици от 1 до 7 клас. Дейностите се осъществяват на територията на община Берковица в приемното 3. ОУ „Иван Вазов“ и в трите детски градини в града – „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“.
През следващата седмица образователни комплекти ще получат и децата от детските градини.