Актуални Новини, Новини

КОНКУРСЪТ „ИДЕЯТА МИ Е СУПЕР!“ ПОДКРЕПЯ МЛАДИТЕ ХОРА И ТЕХНИТЕ СУПЕР ИДЕИ

Идеята ми е супер

Менторската програма „Идеята ми е супер“ открива своя нов сезон. Целта е да се подкрепят лидерските, предприемаческите и социални умения на българските ученици. Организаторите помагат на децата да развият положителни качества, необходими за успешната реализация на техните проекти. Един или повече проекти, избрани от жури, ще получат целево финансиране от общия награден фонд в размер на 5000 лв.
Условия/правила и начин на кандидатстване:
1.Кандидатите могат да бъдат само настоящи ученици от цялата страна, които в момента на кандидатстване от текущата учебна година са в VIII, IX, X, XI или XII клас;
2.Могат да кандидатстват индивидуално или в отбор;
3.Могат да поканят учител за ръководител, консултант (това е по желание и не влияе на избора на проект);
4.Един ученик може да кандидатства с повече от един проект;
5.Допускат се идеи/проекти с различни профили на категории и сфери и етап на развитие;
За участие в конкурса е необходимо кандидатът от свое име или един от екипа (ако проектът е екипен) да подаде коректно попълнени два документа с имена:
-Формуляр за кандидатстване 2023

-Декларация за съгласие 2023 на е-поща foundation@volontime.com до 30.04.2023 г. По желание участникът може да изпрати и видео/снимки на екипа/проекта (кратко представяне, прототип, скица и т.н.) Това носи повече яснота за идеята и самите участници. Формулярът и декларацията са задължителни документи и те не се изключват при кандидатстване и с видео/снимков материал/. Документите за участие в конкурса, както и допълнителните (Условия за кандаидатстване_2023; Критерии, Методика на оценяване_2023; Жури_2023; Срокове_2023), може да свалите оттук – Документи_Идеята ми е супер_2023
При некоректност на данните, неправомерно ползване на информация и данни, установяване на злоупотреба, плагиатство или друго установено от организаторите нарушение проектът/екипът ще бъде дисквалифициран;
Срокът за кандидатстване (изпращане на изисканите документи по-горе) е 30.04.2023 г.