Актуални Новини, Новини, Обяви

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „В и К – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Лого Община Берковица

Конкурс за избор на Управител на“ В и К -БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:
I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК – БЕРКОВИЦА “ ЕООД.