Актуални Новини, Обяви

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

Във връзка с овакантена позиция за длъжността Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана и съгласно указанията за подбор на персонал от Процедурния наръчник за работа на Мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България община Монтана обявява конкурс за длъжността Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана .