Актуални Новини, Новини

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020-2021 ГОДИНА

За академичната 2020-2021 година конкурсът за стипендии бе обявен на 12 май 2020 г. с Ромският образователен фонд в качеството си на Национален координатор за България на Стипендиантските програми, обявява конкурс за стипендии за  настоящи дванадесетокласници или завършили средно образование роми, както и настоящи студенти от ромски произход.

Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Ежегодно Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромски Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

Крайният срок за участие е 15 юни 2020 година, а насоките за кандидатстване са публикувани на следната интернет страница: https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/