Актуални Новини

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Конкурс за стипендии за ученици в средните училища за учебната 2013/2014 година  Младежка фондация „Арете“ – България,  с подкрепата на Тръст за Социална Алтернатива, обявява конкурс за стипендии за ученици в средните училища за учебната  2013/2014 година.

Краен срок за кандидатстване:  28 юли 2013 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 

1. Да са ученици от 9 до 12 клас през учебната 2013/2014г.

2. Да учат в друго населеното место или в отдалечен квартал на града.

3. Да имат добър годишен успех за учебната 2012/2013г.

4. Да са от семейства с ниски доходи.

5. Да са мотивирани да продължат образованието си.

 

Списък с необходими документи:

 

1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР за кандидатстване, включващ есе на тема “Какво искате да постигнете през следващите 5 години?”

2. Служебна бележка/справка от училище, съдържаща информация за годишния успех, броя извинени и неизвинени отсъствия на ученика за 2012/2013г. с печат от училището. Учениците, които през 2013/2014г ще учат в училище, различно от завършеното през 2012/2013г, трябва да представят уверение, че са записани.

3. Препоръка от учител, познаващ добре ученика, с посочено име и телефон за връзка.

4. Доказателство за доходите на всеки родител/настойник:

– Служебна бележка за доходите от работното място;

– Служебна бележка от Бюрото по труда;

– Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“;

– Декларация, подписана от родител/настойник, че не е регистриран в Бюрото по труда и че няма постоянна работа.

 

Документи се изпращат сканирани на електронна поща yanka@areteyouth.org или по пощата до 28 юли 2013 г. на адрес Младежка фондация  „Арете“ – България, бул. „Александър Стамболийски“ № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000

 

Стипендията е в размер до 600 лева годишно. Одобрените ученици няма да получат пари в брой. Стипендията се отпуска за месечни карти за транспорт, учебници, учебни помагала, пособия и ученическа униформа.

 

Непълни и изпратени формуляри след посочения срок няма да бъдат разглеждани от Комисията за избор на участници, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ – България и външни експерти. В интерес на кандидатите е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Възможно е да се свържем с кандидатите за повече информация преди да бъде направено окончателното селектиране.

 

За допълнителна информация можете да се обадите на телефон 02-980-90-21 или да пишете на е-mail: yanka@areteyouth.org