Актуални Новини

КОНКУРС „МОЯТА БЕРКОВИЦА“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява конкурс за фотография на тема „Моята Берковица“. Инициативата е в изпълнение на годишната програма на комисията за 2017 год., а целта е да провокира и фокусира вниманието на подрастващите към красотата и уникалността на родния ни край. Идеята е да потърсят, намерят и представят своята гледна точка и позитивно отношение към местните природни дадености, архитектура, биоразнообразие и забележителности.

Категориите са три:

Селфи с моя роден край – в тази категория могат да участват селфи снимки, на които фигурират едно или повече лица без ограничение за това дали са направени сред природата или в населено място;

Пейзажна фотография – категорията е предназначена единствено за снимки на природни обекти, забележителности и феномени, направени на територията на Община Берковица. В нея е допустимо да участват фотографии на крепости, паркове, паметници, сгради, т.н. при условие, че те са заснети извън урбанизираните зони на общината;

Градска фотография – категория, изцяло посветена на гр. Берковица и прилежащите й населени места. Допустими за участие са единствено снимки на обекти в града и селата на община Берковица.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват деца на възраст от 8 до 18 ненавършени години със свои авторски снимки.

За всяка от категориите един участник може да изпраща до 3 броя фотографии. Всяка фотография трябва да е придружена с информация за заснетия обект и участващите лица в снимката (ако тя е в категорията селфи). Ще се радваме и на послания, кратки истории или кратък текст към снимките.

Времетраене на конкурса – до 15.08.2017 год. вкл.

Фотографиите се изпращат на e-mail: goranova.f@berkovitsa.com с изрично посочени: три имена на участника, възраст, клас и училище, адрес, телефон за връзка, както и за коя категория са снимките.

Фотографиите ще бъдат оценявани и класирани от комисия, включваща професионални фотографи. Резултатите и класирането ще бъдат обявени на 01.09.2017 год. в сайта на Общината, както и във фейсбук.

С фотографиите, спечелили от 1-во до 3-то място, както и класираните до 10-то място във всяка категория ще бъде открита изложба, посветена на празника на града – 8-ми септември. Предвидени са и поощрителни награди – флаш памети.

Награждаването на победителите ще се състои в рамките на тържествата за празника на гр. Берковица.

Фотографиите, участвали в конкурса, стават собственост на МКБППМН – Община Берковица с права за отпечатване, публикуване и организиране на изложби.

НАГРАДИТЕ ЗА ВСЯКА ОТ КАТЕГОРИИТЕ: 1-ВО МЯСТО: ваучер на стойност 100 лв., 2-РО МЯСТО: ваучер на стойност 50 лв. и 3-ТО МЯСТО: ваучер на стойност 30 лв.

 

За повече информация: Филонка Горанова – Секретар на МКБППМН Община Берковица – стая 117, ет.1 на Общинска Администрация – Берковица, както и на телефони: 0953/ 960 13; 0953/ 89 125; 0882 909 506.