Актуални Новини, Новини

КОНКУРС „НАЙ-ЧИСТО НАСЕЛЕНО МЯСТО” В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По инициатива на кмета на Община Берковица Радослав Найденов стартира конкурсът за „Най-чисто населено място”. Конкурсът се организира с цел създаване на приветлив вид на населените места в общината, чрез ангажиране на гражданите, всички юридически и физически лица. Той се организира в периода от 9 април до 7 май 2024 година. Критериите, по които ще се извършва оценяването на участниците, са:

 1. Чистота на централната част на населеното място.
 2. Чистота на улици.
 3. Чистота на тротоарите.
 4. Поддържане на зелените площи в границите на населеното място.
 5. Състояние на площадките, на които се разполагат контейнерите.
 6. Премахнати локални замърсявания по границите на населеното място и в населеното място.
 7. Наличие на замърсени терени.

  Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани по шестобална система. При събран най-голям брой точки, населените места се класират на I-во, съответно II-ро и III-то място.
  Класирането ще бъде извършено от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Берковица.
  За призовите три места ще се връчат грамоти и предметни награди.
  Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 23 май 2024 година.