Актуални Новини

24 НОЕМВРИ 2017 Г. Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА – “БЕРКОВИЦА СВОБОДНА, ДРЕВНА, МЛАДА И КРАСИВА”

По повод 140 години от Освобождението на Берковица, Община Берковица  И “МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА” организираТ конкурс НА ТЕМА “ БЕРКОВИЦА  СВОБОДНА, ДРЕВНА, МЛАДА И КРАСИВА” при следния регламент:

 Конкурсът включва два раздела:

 І. Изобразително изкуство – конкурс за детска рисунка.

Възрастова група V-VІІ клас.

 ІІ. Литературно творчество – конкурс за есе.

Възрастова група VІІІ-ХІІ клас.

 * В конкурса могат да участват само ученици от учебните заведения от Община Берковица.

 * Участниците пишат есе или рисуват на тема “ БЕРКОВИЦА  СВОБОДНА, ДРЕВНА, МЛАДА И КРАСИВА”.

 * Професионално жури ще определи І-во, ІІ-ро и ІІI-то място във всеки раздел.

 * Класираните ученици на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място в двата раздела ще бъдат наградени по време на официалното честване на годишнината на 4 декември 2017 г.

 *Есето, класирано на І-во място ще бъде прочетено на официалното честване на годишнината на 4 декември 2017 г.

 * Изложбата от творбите на участниците в раздел “Изобразително изкуство” ще бъде открита на 4 декември в Къща-музей “Иван Вазов”.

 * Краен срок на конкурса – 24.11.2017 г.

 * Есетата и рисунките, с посочени данни на автора: трите имена, адрес, телефон за връзка, възраст, клас и училище се подават в Общинска администрация – Берковица, стая 214 или в ЦУИГ – на партера на Общинска администрация.