Актуални Новини

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА

IMG_0129На 12 януари  2018 година Консултативния съвет по въпросите на туризма проведе заседание.  От името на кмета инж. Милчо Доцов, заседанието бе водено от Радослав Найденов, зам. -кмет на община Берковица.

Дневният ред на заседанието включваше следните точки:

Идеи и предложения за Програма за развитие на туризма за 2018;

Други въпроси.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха и приеха Програмата за развитие на туризма за 2018 г. с някои допълнения. Тя ще  бъде внесена  на заседание на Общински съвет на 26 януари 2018 г. за приемане.