Актуални Новини

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА

На 19 януари  2017 година Консултативния съвет по въпросите на туризма проведе заседание.  От името на кмета инж. Милчо Доцов, заседанието бе водено от Радослав Найденов, зам. -кмет на община Берковица.

Дневният ред на заседанието включваше следните точки:

  • Програма за развитие на туризма за 2017 г. – идеи и предложения;
  • Други въпроси.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха и приеха Програмата за развитие на туризма за 2017 г. с някои допълнения. Тя ще  бъде внесена  на заседание на Общински съвет на 27 януари 2017 г. за приемане.