Актуални Новини

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2018 ГОДИНА

111На 12 януари 2018 г. от 15:00 часа в кабинета на зам.-кмета Радослав Найденов ще се проведе Консултативен съвет по въпросите на туризма.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Идеи и предложения за Програма за развитие на туризма за 2018 година.
  2. Други въпроси.

 

Консултативният съвет по въпросите на туризма изработва и предлага на общински съвет програма за развитие на туризма (съгласно чл. 12, т. 1 от Закона за туризма), прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително и за размера на туристическия данък, както и съдейства за рекламиране и популяризиране на региона.