Актуални Новини, Новини

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Днес, 29.04.2024 г., по покана на Кмета на Община Берковица, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведоха консултации за определяне състава на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г., на основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024г. на ЦИК с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание.

На консултациите присъстваха:

Радослав Найденов – Кмет на Община Берковица
Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица
Петя Петкова – Главен юрисконсулт на Община Берковица
Светла Борисова – Гл. спец. ЕСГРАОН
Дамян Костов – Експ. “Информационни технологии”
И упълномощените представители на ПП и коалиции, както следва:

Коалиция “ГЕРБ-СДС“               
Г-н Гроздан Генов и г-н Деян Еленков
Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
Г-жа Цветелина Илиева и г-н Ивалин Цеков
ПП “ДПС“  
Г-н Добромир Йоцов и г-жа Елина Маркова
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
Г-н Милован Жан Панталеев и г-н Николай Първанов
Коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“    
Г-н Генчо Триков
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
Г-н Румен Гелов

Г-н Найденов откри консултациите, като представи присъстващите и ги запозна с изискванията на чл.91 от ИК , Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024г на ЦИК,Решение № 11-ЕП/НС от 24.04.2024г. и Решение № 13-ЕП/НС от 25.04.2024г на РИК Монтана.
След проведени дискусии и предложения от присъстващите, бе постигнато съгласие между участниците в консултациите.