Актуални Новини

КРЪГЛА МАСА ЗА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ И АГРЕСИЯТА

IMG_4072На 18 февруари 2016 г. в заседателната зала на ОбА, по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се проведе кръгла маса на тема: „Ефективна работа на институциите относно проблемите – преждевременно напускане на училище и училищен тормоз. Превантивни дейности и работа с родителите“. За участие на кръглата маса бяха поканени ръководителите на основните училища, гимназиите, детските градини , РУ на МВР-Берковица, отдел „Закрила на детето“, ЦРД, психолози, кметски наместници от кв. Раковица и родители. На събитието присъстваха  и зам.-кметът Радослав Найденов, който е с ресор „Образование“, както и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и гл. експерт „Образование“  Анелия Якимова. Кръглата маса бе водена от Филонка Горанова, секретар на Комисията. Обсъдени бяха най-наболелите проблеми с ранното отпадане на ученици и се дискутираха възможности за по-ефективно взаимодействие между институции и родители. Проблемът с училищния тормоз и агресия между деца бе анализиран от присъстващият  психолог  Ивайло Панов, който даде ценни насоки за работата на педагозите.