Актуални Новини

КУРС – ОБУЧЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ МОНТАНА

IMG_2410На 24 юни 2015 г. Държавен архив – Монтана проведе курс-обучение на работещите в учрежденски архив и членове на постоянно действащи експертни комисии от Община Берковица.

IMG_2415Обучението е в изпълнение на чл. 17 от Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ) и чл. 74 от Наредбата за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции. Курсът има приложен характер и дава познания по нормативно-методическата база за работа с документи в държавните, общинските институции и организации с нестопанска цел. Придобиват се практически умения за рационална организация на документооборота, определяне сроковете за съхранение на документи, формирането на дела и опазването им в учрежденския архив.