Актуални Новини

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „НАРКОТИЦИТЕ“ ПО ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

2В началото на месец април младши полицейски инспектор Цветан Цеков от РУ на МВР Берковица изнесе лекция на тема „Наркотиците” пред учениците в Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр.Берковица. По темата бяха разяснени характеристиката и въздействието на наркотиците върху човешкия организъм и класификацията на наркотиците. Инспектора запозна учениците с въпросите защо се започва вземане на наркотични вещества и до къде се стига при употребата им, стадиите при наркоманите и как се разпознават, контролът върху наркотиците, органите, занимаващи се с наркоманията и наркотрафика, както и лечението и рехабилитацията.

Обучението е част от сътрудничеството между Гимназия „Д-р Иван Панов” и РУ МВР-Берковица по Проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”.1

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.