Актуални Новини

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ УЧАСТВА В ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

26992448_1734227776599606_4669512120313870062_nПроектът „Не ме изключвай“ е международен – ще се изпълнява от училища от 5 държави- Германия, Италия, Гърция, Турция и България и е с продължителност две години.

Темата е изключително злободневна за българското училище – привличане и задържане на учениците в образователната система.

Целите на проекта са : 1) насърчаване на реинтеграцията на  ученици, на тези, които нямат основни умения; идентифициране на  риска от отпадане, насърчаване на интеграцията на ученици със специални образователни потребности в училище и в обществото; 2)прилагане на нови стратегии за преодоляване на социалното изключване и проблема с преждевременното напускане на училище; 3) прилагане на нови методи в областта на социалното и емоционалното развитие на децата;  4) създаване на стимулираща учебна среда и подходи за подпомагане на социалното и емоционалното развитие на детето; 5) предоставяне на различни методи на обучение и споделяне на  добрите практики.

Екипи от по 5 ученици и двама учители ще посетят всяка една държава-партньор по проекта и ще работят на местно и международно ниво по посочените проблеми.

Запознавайки се и сравнявайки различните образователни системи, учителите и учениците ще обменят добри практики и иновации в образователния процес. Учениците ще опознаят различни култури, ще подобрят езиковите си и ИКТ умения.

От 25 до 29 януари 2018 г. в гр. Кавала, Република Гърция се проведе първата транснационална среща по проект „Еразъм+“ – „НЕ МЕ ИЗКЛЮЧВАЙ!“, на която присъстваха директорът на училището –Христина Христова и Людмила Йолова, учител по английски език. Там те се срещнаха с учителите и учениците на училището-домакин и другите участници от петте държави-партньори.

Всички партньорски училища  представиха своите училища, градове и страни пред  останалите. Всяко училище предложи лого на проекта, за което предстои конкурс чрез гласуване и избор на най-доброто лого. Също така бе обсъден календар на бъдещите мобилности и дейности за целия двугодишен период.

За участниците в транснационалната среща домакините бяха подготвили богата културна програма – бяха разгледани типични забележителности на Кавала, като Стария град, замъкът  Имарето и къщата на Мехмед Али. Гостите посетиха Археологическия обект на Филипи и Баптистерията в село Лидия.

Срещата премина изцяло в дух на приятелство, партньорство, обмен на идеи и творчески проекти.

От 18 до 24 април 2018 г. Лесотехническата професионална гимназия ще е домакин на следващата среща по проекта.