Актуални Новини, Новини

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – БЕРКОВИЦА УЧАСТВА В СЕМИНАР ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

LPG-seminar2Преподавателите по професионална подготовка в ЛПГ- Берковица, Виктория Богданова и Тереза Найденова, представиха учебното заведение на семинар на училищата по професионално образование и обучение от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч.

Двете най-млади попълнения в екипа на школото се представиха блестящо като разказаха за работата в най-старото професионално училище в Северозапада. Разнообразни педагогически похвати и дидактически средства, нови техники на преподаване и мотивиране на учениците характеризират учебния процес, както по професионална, така и по общообразователна подготовка. Богатата материална база позволява знанията да се превърнат в умения. Проектно базираното обучение позволява работата в екип и развитие на потенциала на учениците.

LPG-seminar3Обучението в електронна среда не се оказа голямо предизвикателство за екипа от преподаватели, тъй като още от миналата учебна година училището е снабдено с бърза интернет връзка, а преподавателите – с индивидуални лаптопи, като те са преминали и специално обучение за работа с различни платформи.

Освен вече утвърдените специалности „Механизация на горското стопанство“ и „Горско и ловно стопанство“, от предстоящата учебна година в ЛПГ се разкрива нова и много модерна паралелка по кинология. Обучението на кучета и използването им в полза на хората – полиция, БЧК, лов и т. н. е акцент, а ЛПГ е единственото училище в страната, което ще има такава паралелка.

Акцент бе поставен и върху високото ниво на чуждоезиковото обучение, което е още едно задължително умение в днешния глобален свят.