Актуални Новини

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ

44171246_249065879109384_3851520409543376896_nДнес в Лесотехническа професионална гимназия проведоха открит урок по повод Световния ден за мониторинг на водите – 18 октомври. В инициативата участваха ученици от всички класове, които заедно проследиха качеството на водите в Берковска река, чието корито минава непосредствено през двора на училището. Пред очите на очарованите ученици учителите напълниха кофа вода, а учениците сами измериха температурата на въздуха и водата, разтворения кислород, киселинността и мътността й. Нанесоха внимателно получените данни в специално подготвените информационни листове и 44180494_187469642159718_2285168286486233088_nтова ги накара да се почувстват като истински изследователи.

Резултатите от  извършеното пробовземане са добавени и в официалния сайт на Деня на мониторинга на водата, за да се попълни световната база от данни, която се поддържа в него.

(Световния ден за мониторинг на водите,  се 44219111_2668288303185024_5637281435132887040_nотбелязва от 2002 г., която e обявена за Световна година на чистата вода.

Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху 44302750_480375952457885_6174156319977635840_nкачеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.)