Актуални Новини

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 1. ОУ

Лятна академия по предприемачество „Новите стари занаяти“ започва в Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Берковица.

Учениците от 4. до 7. клас ще бъдат обучавани в три ателиета:

  • Ателие по килимарство и бродерия – в него учениците сами ще изработват изделия, ще придобиват предприемачески умения, свързани със самостоятелен бизнес в традиционните за Северна България занаяти – килимарство и бродерия. Ръководител – П. Николова.
  • Ателие по грънчарство – то ще възпитава децата в любов към традициите и в естетически вкус, ще формира умения за стартиране и развитие на собствен бизнес в традиционните занаяти. Ръководител – В. Ангелова.
  • Ателие по дърворезба – в него учениците ще придобиват художествени умения при изработване на творби върху дърво и ще развиват креативното си мислене и предприемачески нагласи. Ръководител – А. Михов.

Обучението ще се провежда ежедневно от 1 юли до 31 юли 2018 г. от 9,30 часа до 12,00 часа в новооборудваните ни зони по предприемачество в училище.

Лятната академия се финансира по проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ /Developing a Common Approach to Education in Entrepreneurship at School/ – програма за трансгранично сътрудничество с Румъния.