Актуални Новини

ЛEСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – БЕРКОВИЦА Е ВОДЕЩО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ В ОБЛАСТТА

20190509_113528По повод 110 г. от създаването на първото професионално училище в област Монтана – ЛПГ, и от началото на професионалното образование в областта в Монтана се проведе панорама на професионалното образование и обучение.

„През 1909 година се дава началото на професионално образование в региона с откриването в Берковица на Окръжно столарско училище като филиал на Русенското столарско училище. Целта е да се запознаят учениците и техните родители с възможностите, които предлагат професионалните училища в област Монтана“, каза на IMG_20190509_100345откриването Трайка Трайкова, началник на РУО Монтана.

Областният  управител Росен Белчев и кметът Златко Живков също подчертаха нуждата от добри професионални кадри – в полза на бизнеса и на собствената реализация на младите хора.

Първи се изявиха представителите на ЛПГ-Берковица.

„Тази година е много специална за нас – учителите и учениците, нашето училище навършва 110 г. и е най-старото професионално училище в област Монтана. По този начин се поставят и основите на професионалното образование в цялата област.“

Учебно заведение, свързано с грижата за гората, дърводобива и механизацията е логично да има точно в Берковица, която е заобиколена от този природен ресурс.

Вековните букови, дъбови и иглолистни гори не само разхубавяват града ни, но и дават възможност за поминък на хората.

Именно управлението и грижата за горите дава облик на професионалното образование в ЛПГ.

В момента училището предлага две прагматични и устойчиви във времето специалности –

МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО с професия – техник-механизатор

И ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО  с професия – техник-лесовъд.

И двете специалности са съобразени с реалната нужда от кадри в сферата на горите.

По специалността „Горско и ловно стопанство“ курсът на обучение е петгодишен. Учебната програма е балансирана и дава възможност както за добра общообразователна подготовка, така и за специализирана професионална подготовка.

Специалността е с разширено изучаване на английски език и втори език – немски.

Включени са богат набор от специални предмети в областта на професионалната подготовка – като ботаника с дендрология, горско и ловно стопанство, горски недървесни ресурси, предприемачество и др.

В специалността „Механизация на горското стопанство“ курсът на обучение е петгодишен с изучаване на английски и руски език.

Професионалната подготовка включва предмети като механизация на горското стопанство, лесоползване, ремонтно дело, управление на МПС, ботаника с дендрология и др.

Учениците в тези паралелки преминават безплатно обучение за управление на автомобил категория В и за трактор.

Друг плюс за професионална реализация след завършване на средното образование е, че учениците получават свидетелство за правоспособност за работа с моторен трион и храсторез.

Представена бе и добрата материална база и безплатния транспорт за учениците, ползотворното сътрудничество с бизнеса, Регионална дирекция на горите, Държавно горско стопанство – Берковица и Учебно опитно горско стопанство – с. Бързия – база на Лесотехническия университет.

Щандът на ЛПГ бе най-атрактивен и предизвика интерес след останалите училища и гостите.

На 15-ти май училището официално ще отбележи годишнината и ще изпрати випуск 2019 г.