Актуални Новини, Новини

МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ ОТ ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА” С ГРИЖА КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

Приключиха предвидените дейности по проект „Малките еколози” от Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2022 г.” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ” в детска градина “Пролетна дъга” – Берковица. С монтирането на дворни и спортни съоръжения се подобриха условията за наблюдаване и опознаване на природата, спорт и игри на открито. Дворното пространство се обогати с индианска шатра, въртележка, детска пикник маса с пейки и две покрити беседки с маси и пейки за занимания през лятото. Закупени бяха мини инструменти, сандъчета и цветя за създаване на цветни мини градинки за всяка група. Организирана бе изложба на предмети, изработени от природни и отпадъчни материали. Под мотото “Земята – наш общ дом” децата от подготвителна група “Звънче” отбелязаха деня на Земята. Бъдещите първокласници показаха със стихотворения, песни и танци колко важна е земята и дадоха обещание да съхраняват и пазят природата чиста. Проектът съдейства за формиране на позитивна нагласа и емоционална отзивчивост към природата и изграждане на ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот.