Актуални Новини

“МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ“

DSC00962В изпълнение дейностите по проект “Малките еколози” към ПУДООС децата от ДГ “Пролетна дъга” засадиха цветя за освежаване и обогатяване на дворното пространство с различни растителни видове. Учителите акцентираха върху активизиране на познавателните интереси на децата, насочени към природата, чрез усвояването на достъпни знания за нея и прилагане на вече придобитите знания в практиката