Актуални Новини

МАЛКИ ГОСТИ В ОБЩИНА, ПОЛИЦИЯ И ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“

IMG_7138Ученици от   I ОУ „Н.Й.Вапцаров“,  II ОУ „Хр. Смирненски и  III ОУ „Ив. Вазов“ тази седмица бяха на гости в Общината, Полицията и отдел „Закрила на детето“ . Седмицата на отворени врати е посветена на това да се повиши правната култура на децата и да се изгради доверие и уважение у тях към законността, институциите и ценностите на обществото. В периода  24-28 април 2017 г. ученици от трите училища посетиха последователно Полиция , Община и  отдел „Закрила на детето“  .  В РУ на МВР-Берковица децата и Инспектор Детска педагогическа стая Пламен Панайотов  се запознаха с ОДЧ при РУ- Берковица и сигналите, които отработват дежурните полицейски служители, свързани с деца. ИДПС при РУ – Берковица Пламен Панайотов разказа на  децата какви са  IMG_7145функциите на инспекторите на детските педагогически стаи. Подрастващите  бяха запознати с условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на децата. Те видяха и помещението за полицейска закрила на деца, помещенията  за арест на непълнолетни и пълнолетни и разбраха как полицейските органи могат да задържат лица.  В местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица учениците научиха как се провеждат възпитателни дела с децата, как се организира превантивната дейност на комисията и как институциите работят в мрежа по между си. Подрастващите имаха възможност да разгледат истинско възпитателно дело на дете със скрита самоличност и се запознаха с 13-е възпитателни мерки, които се прилагат в комисията. Секретарят на комисията г-жа Филонка Горанова подробно разясни регламентите, касаещи вечерния час през лятото с оглед на предстоящата ваканция. В отдел „Закрила на детето“ учениците се срещнаха с Цветелина Шейнова – социален работник. Тя им разказа за богата палитра от дейности и услуги, които предоставя отдела. Децата с интерес научиха кой и как защитава техните права.

 

Тази кампания е поредната инициатива, в която Полиция , Община и отдел „Закрила на детето“  обединяват съвместно усилия, за да предпазят децата, най-ранимата и уязвима част от обществото.