Актуални Новини, Новини

МАЛЧУГАНИТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА – БЕРКОВИЦА СЕ РАДВАТ НА НОВИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Днес, 07.10.2020 година, бе откриването на обновения кът за игра в Детска ясла – град Берковица. Официални гости на събитието бяха зам.- кметът на Община Берковица Гергана Антонова, зам.- кметът на Община Берковица Спаска Георгиева и секретарят на Община Берковица Биляна Стаменова. Децата се радват на чисто нови игрови съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за безопасност. В рамките на проекта “Формиране на екологична култура у децата в Детска ясла град Берковица, Община Берковица“, финансиран по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020“ на тема “Обичам природата – и аз участвам” по ПУДООС, са доставени и монтирани детска беседка с маса и пейки, люлка, детска пързалка. Детският еко-кът „Горска къщичка“ цели изграждане на една добра екологична култура, навици и отговорно поведение към опазване на околната среда и чистотата на природата у децата. Чрез него дечицата ще имат възможност да провеждат своите занятия на открито. Eко-кътът ще се превърне в място за обучение, експериментиране, труд в природната среда, наблюдение и игра. Стойността на проекта е 4996,80 лв. с ДДС. Обновяването на дворното място на Детска ясла – Берковица с новите съоръжения създава благоприятни условия на най-малките за весели игри и забавления.

Директорът на заведението Росица Драгиева изказва своята искрена благодарност към Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова за оказаното съдействие и подкрепа.

watermarked-DSC03277