Актуални Новини, Новини

МАСОВИЯТ ПОХОД ДО ВРЪХ КОМ СЕ ОТМЕНЯ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ГОСТИ НА ГРАД БЕРКОВИЦА,
 
Във връзка с въведените строги противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради нарастващия брой заболели от COVID – 19, с цел ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция, Общинска администрация – Берковица уведомява, че насроченият за 11 юли 2020 година масов поход до връх Ком се отменя.