АКТУАЛНО

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
18 декември 2019 г. /сряда/  – 14.30 часа
1.Докладна РД-92-00-72 относно определяне на актуализирани минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег;
2.Докладна РД-92-00-76 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.100 нахождащ се в гр. Берковица, местност Раковица;
3.Докладна РД-92-00-77 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.256 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир №50;
4.Докладна РД-92-00-78 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.331 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир №31;
5.Докладна РД-92-00-79 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.347 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир №49;
6.Докладна РД-92-00-80 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.16 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
7.Докладна РД-92-00-81 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.18 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
8.Докладна РД-92-00-82 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.20 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
9.Докладна РД-92-00-83 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.24 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
10.Докладна РД-92-00-84 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.60 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
11.Докладна РД-92-00-85 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.82 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
12.Докладна РД-92-00-86 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.85 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
13.Докладна РД-92-00-87 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.99 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
14.Докладна РД-92-00-88 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.129 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
15.Докладна РД-92-00-89 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.137 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
16.Докладна РД-92-00-91 относно намаляване цена на движими вещи – частна общинска собственост;
17.Докладна РД-92-00-96 относно прехвърляне на активи от община Берковица за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица;
18.Докладна РД-92-00-111 относно предложение за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска на участък от „Републикански път III-815 (Петрохан – О.п. Берковица) – Берковица – (О.п. Берковица – Благово)“ от км 0 + 000 до км 5 + 403;
19.Докладна РД-92-00-114 относно вземане на решение за продажба на моторно превозно средство (МПС) – общинска собственост – автобус, марка-модел „ОТОYОL М 50.14 SHOOL BUS“,
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
18 декември 2019 г. /сряда/ – 16.00 часа
1.Докладна РД-92-00-109 относно финансова помощ за лечението на Мартина Емилова Младенова от гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-116 относно освобождаване на Църква „Свети Николай”  от такса битови отпадъци за 2018 и 2019 година;
3.Докладна РД-92-00-118 относно учредяване на Национална литературна награда „Йордан Радичков“ в гр. Берковица;
4.Предложение РД-92-00-95 от общинските съветници от БЗНС относно създаване на общински фонд „Ин витро“ и разработване на Правилник за финансиране на процедури „Ин витро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Берковица;
КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
17 декември 2019 г. /вторник/ – 13.30 часа
1.Докладна РД-92-00-112 относно приемане план-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2020 година;
2.Докладна РД-92-00-90 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-117 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица;
КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
19 декември 2019 г. /четвъртък/  –  14.00 часа
1.Докладна РД-92-00-106 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Гоцев Алексов в землището на с. Гаганица;
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
17 декември 2019 г. /вторник/  –  14.30 часа
1.Докладна РД-92-00-96 относно прехвърляне на активи от община Берковица за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-104 относно приемане Мониторингов доклад за изпълнение на дейностите по интеграционна политика в община Берковица през 2019 г.;
3.Предложение РД-92-00-95 от общинските съветници от БЗНС относно създаване на общински фонд „Ин витро“ и разработване на Правилник за финансиране на процедури „Ин витро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Берковица;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
19 декември 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа
1.Докладна РД-92-00-118 относно учредяване на Национална литературна награда „Йордан Радичков“ в гр. Берковица;
КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
18 декември 2019 г. /сряда/  –  13.30 часа
1.Докладна РД-92-00-113 относно изработване на ПУП за изменение уличната регулация на ул. „Митрополит Кирил“, гр. Берковица;
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
18 декември 2019 г. /сряда/  –  12.30 часа
1.Докладна РД-92-00-110 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого - Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2733 (3) от 22.11.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ” съобщава на заинтересованите, че със

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания – Берковица отбеляза подобаващо 3 декември – Международния ден на хората с увреждания „Добре дошли

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.