АКТУАЛНО

МАТЕРИАЛИ ЗА СЕСИЯ НА 28 юли 2017г.

111КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
   26 юли 2017 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1501, относно прехвърляне за ползване на автобус от II ОУ „Христо Смирненски“ на Общинско мероприятие “Комунални дейности” – Берковица поради отпаднала необходимост и липса на финансови средства за неговата поддръжка;
2.Докладна РД-92-00-1502, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.138, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;
3.Докладна РД-92-00-1503, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.136, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале №64;
4.Докладна РД-92-00-1504, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.210.182, нахождащ се в гр. Берковица, местност „Бабачов дол“;
5.Докладна РД-92-00-1505, относно продажба на Имот № 025048, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „Сиринярското“, Община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1506, относно продажба на Имот № 025051, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „ Сиринярското“, Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1507, относно отмяна на Решение №172 от Протокол №12/26.02.2016 година на Общински съвет – Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1508, относно процедура пред Комисията за енергийно и водно регулиране по заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружество „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017 – 2021г. и заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги от общинското дружество „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД;
9.Докладна РД-92-00-1511, относно предложение за провеждане на тренировки на Градския стадион от гостуващ футболен клуб „Пъстренец /Долно Белотинци/“;
10.Докладна РД-92-00-1512, относно отдаване на земи от ОПФ, с изключение на пасища, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2017/2018 година и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем;
11.Докладна РД-92-00-1517, относно отмяна на Решение №843 от Протокол №48/30.06.2017 година;
12. Докладна РД-92-00-1518, относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.444, нахождащ се в с. Бързия;
13.Докладна РД-92-00-1521, относно предложение за промяна на собствеността от публична държавна в публично общинска на участък от републикански път II-81 „о.п. София-Берковица-Монтана“;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
 26 юли 2017 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-1509, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1510, относно приемане за сведение на Одитен доклад на финансово-счетоводната дейност на „МБАЛ БЕРКОВИЦА“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1513, относно ползване на средства като временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1515, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второто тримесечие на 2017 година на Председателя на Общински съвет – Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1520, относно корекция на капиталови разходи за 2017г.;
6.Докладна РД-92-00-1524, относно промяна на Решение №335 от Протокол №22/20.05.2016 г. и Решение №739 от Протокол №44/31.03.2017 г.
7.Заявление РД-92-00-1486 от Ирина Петрова Костова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1514 от Надя Георгиева Найденова, с. Боровци, относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дъщеря й Гергана Венциславова Тимова;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
 25 юли 2017 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1523, относно промяна в състава на Временната комисия по символиката;
2.Докладна РД-92-00-1524, относно приеманe Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от месец януари 2017 година до 30 юни 2017 година;
3.Жалба РД-92-00-1500 от граждани на гр. Берковица, живеещи в близост до хотел „Гелов“, относно силен шум от музика в лятната градина;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 юли 2017 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1491, относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1505, относно продажба на Имот № 025048, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „Сиринярското“, Община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1506, относно продажба на Имот № 025051, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „ Сиринярското“, Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1512, относно отдаване на земи от ОПФ, с изключение на пасища, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2017/2018 година и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем;
5.Докладна РД-92-00-1492, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Димитър Давидков Тодоров в землището на с. Боровци;
6.Докладна РД-92-00-1493, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Малена Рангелова Ценова в землището на с. Боровци;
7.Докладна РД-92-00-1494, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Филон Рангелов Христов в землището на с. Боровци;
8.Докладна РД-92-00-1495, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Цветко Цветков Тимов в землището на с. Боровци;
9.Докладна РД-92-00-1496, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Мано Ангелов Митков в землището на с. Бързия;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 юли 2017  /вторник/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1482(3), относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания гр. Берщковица за 2016 г.;
2.Заявление РД-92-00-1486 от Ирина Петрова Костова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;
3.Заявление РД-92-00-1514 от Надя Георгиева Найденова, с. Боровци, относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дъщеря й Гергана Венциславова Тимова;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
27 юли 2017 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1499, относно информация за приключване на учебната 2016/2017 г. в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 20147/2018 г.
2.Докладна РД-92-00-1497, относно предложение за включване на Второ основно училище „Христо Смирненски“, гр. Берковица в Списъка на средищните училища;
3.Докладна РД-92-00-1498, относно предложение за включване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово, Община Берковица в Списъка на защитените училища;
4.Докладна РД-92-00-1501, относно прехвърляне за ползване на автобус от II ОУ „Христо Смирненски“ на Общинско мероприятие “Комунални дейности” – Берковица поради отпаднала необходимост и липса на финансови средства за неговата поддръжка;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
27 юли 2017 г. /четвъртък/  –  17.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1519, относно одобряване на ПУП за улична регулация на ул. Заряница, ул. Здравец и други в кв. Заряница, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1522, относно процедиране на ПУП за кв. 199, ПИ 03928.512.11, гр. Берковица, след представено мотивационо предложение;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 юли 2017 г. /сряда/ – 16.30 часа
/няма заседание/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане

ВИЖТЕ ОЩЕ »
културен туризъм Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ УЧАСТВА В XVIII-ТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община Берковица ще вземе участие в Международното изложение „Културен туризъм“ със собствен щанд, представящ културното наследство и потенциала на региона

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (343) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) велислав захариев (6) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г., уведомяваме избирателите с постоянен адрес в квартал “Беговица”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. “Трети март”, вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.